Politika kvality

Poslaním výrobcu prírodnej kozmetiky KORANA
Sp.J. je výroba bezpečnej kozmetiky podľa
receptúr plných prírody, najmä produktov z úľa. Už viac ako tucet rokov hľadáme v okolitej prírode prírodné riešenia, ktoré nám umožňujú bezpečnú starostlivosť o telo a tým si zachovávame mladý a svieži vzhľad. Kvalita a úcta k zákazníkovi sú pre nás na prvom mieste a naším cieľom je poskytovať Príjemcom našej kozmetiky produkty, ktoré sú bezpečné a bohaté na účinné látky tej najvyššej kvality.
Pri plnení nášho poslania vyhlasujeme:Súlad výrobných postupov s GMP a modernými poznatkami v oblasti kozmetológie. Použitie surovín od overených, renomovaných
dodávateľov na výrobu. Zapojenie všetkých zamestnancov do procesov
neustáleho zlepšovania kvality. Rozšírenie ponuky sortimentu o novú
kozmetiku. Uľahčenie prístupu k našim produktom pomocou
rôznych distribučných kanálov. Vytváranie pozitívneho imidžu spoločnosti Dodržiavanie zákonných požiadaviek na výrobu
kozmetiky.

Politika integrovaného manažérskeho systémuAko spoločnosť KORANA, majúc na zreteli spokojnosť zákazníkov, sa zaväzujeme plniť požiadavky, zlepšovať a udržiavať efektívnosť systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008 a správnej výrobnej
praxe (GMP) v súlade s požiadavkami EN ISO 22716:2007.

Naše ciele dosahujeme prostredníctvom:

Implementácia, údržba a zlepšovanie systému manažérstva kvality a GMP
Kvalifikácia dodávateľov surovín na výrobu kozmetiky.
Starostlivosť o neustále zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov neustálym školením a ďalším vzdelávaním, 
ako aj poskytovaním vhodnej infraštruktúry a pracovného prostredia.
Sledujúc najnovší vývoj v oblasti výroby kozmetiky a módne trendy
Hľadanie nových spôsobov distribúcie kozmetiky.
Uplatňovanie a zlepšovanie reklamných a iných marketingových techník.
V mene majiteľa a zamestnancov deklarujeme realizáciu našich cieľov kvality a zlepšovanie systému 
manažérstva kvality a GMP na všetkých úrovniach spoločnosti pri zachovaní súladu so strategickými cieľmi 
spoločnosti.